Vegyi anyagok regisztrációja, értékelése, engedélyezése és korlátozása, veszélyes anyag szállítása közúton/vasúton

A REACH az egyik legkomplexebb vegyi anyagra vonatkozó európai szabályozás.

Az Európai Parlament és Európai Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) 2007. június 1-jén lépett hatályba.

A szabályozás előírja az iparág számára, hogy regisztrálják az adatokat az Európai Vegyiügynökségen (ECHA) az unióban gyártott, vagy behozott veszélyes anyagok felhasználására, követésére lehetőség szerinti helyettesítésére az ember és környezet védelmében.

Cél az emberi egészség és a környezet magasabb szintű védelme.

Társaságunk a REACH előírásainak a megvalósítására, a tulajdonosok hathatós segítségével, elvégezte a vegyianyag regisztrációt a "Formacare" konzorcium tagjaként 2010 évben az előírásnak megfelelően. A REACH szerinti regisztrációs szám: 01-2119488953-20-0034

A társaság nagy hangsúlyt fektet az üzemben megtalálható veszélyes anyagok tárolására, kezelésére, kiszerelésére, illetve a veszélyhelyzetek megelőzésére, elhárítására, figyelembe véve a hatályos törvényeket és előírásokat. Az üzem a katasztrófavédelmi törvény alapján felső küszöbértékű veszélyes üzem, ezért különösen fontos szempontnak tartja a munkavállalók folyamatos fejlődésének a segítését, a technológiai biztonság emelését, az egészséget károsító anyagok kezelésénél, kiszerelésnél az előírások, szabályzatok szigorú betartását, a csomagoló anyagoknak a megfelelősségét.

A veszélyes anyagok szállítása közúton a hatályos ADR előírásainak megfelelően történik.

Vasúton történő szállítás esetében a veszélyes anyagokat csak a RID előírásainak szigorú betartása mellett végezhető.

Ezen szabályozások előírják a veszélyes anyagnak megfelelő szállító-, csomagoló eszközök típusát, jelölését a biztonságos szállítás érdekében.

Vegyianyag fogadása és kiszállítása során szorosan együttműködünk beszállítóinkkal, vásárlóinkkal az érvényes előírások, szabályzatok, törvények betartása érdekében.
További információért a formalin illetve a formaldehiddel kapcsolatban, javasoljuk, keresse fel a www.formacare.eu weblapot, valamint az alábbi hivatalok oldalait.

Adatkezelési tájékoztatók
© Copyright 2021 BorsodChem-Krems Chemie Formalin Kft. - Minden jog fenntartva