Integrált Irányítási Rendszer Politikánk

CÉLUNK

a formalin előállítás és forgalmazás során olyan technológiai színvonal megvalósítása, minőségügyi és környezetvédelmi teljesítmény elérése, amely biztosítja vevőink megelégedettségét, az érdekelt felek elvárásainak teljesítését, környezetünk fenntartható fejlődését.

CÉLUNK ÉRDEKÉBEN az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok alapján integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszert építettünk ki, a rendszer hatékony működését folyamatos fejlesztéssel tartjuk fenn. Ezért:

  • Tevékenységünket a vonatkozó a külső és belső előírások, jogi, valamint szabványi, szakmai követelmények betartásával és egyéb elvárások figyelembevételével folytatjuk.
  • Tevékenységünk minden fázisát kézben tartott és dokumentált folyamatok révén, objektíven mérhető paraméterek figyelembe vételével végezzük.
  • Az integrált rendszer működését felügyeljük, feltárjuk az eltéréseket, azok okait elemezzük, és törekszünk hatékony intézkedések bevezetésére.
  • A vevőink változó igényinek megismerését, azok magas színvonalú teljesítését, elégedettségük fokozását a vezetés alapfeladatának tekinti.
  • Kötelezettséget vállalunk a környezet védelmére, az üzemviteli paraméterek optimalizálása révén a környezetvédelmi teljesítmény folyamatos javítására, a környezetszennyezés megelőzésére.
  • Figyelmet fordítunk a kockázatok azonosítására, kezelésére, az üzembiztonság növelésére, a vészhelyzeti felkészültség javítására.
  • Folyamatosan optimalizáljuk az anyag- és energiafelhasználást.
  • Vállaljuk, hogy a külső környezetikommunikáció erősítése révén az érdekelt felek valós képet kaphatnak a fenntartható, folyamatos fejlődés iránti elkötelezettségeinkről, törekvéseinkről, megtett intézkedéseinkről, elért eredményeinkről.

Elhatározott szándékunk, hogy munkatársaink ismerjék a társaság integrált irányítási rendszerének politikáját, céljait, a rendszer felépítését, tisztában legyenek felelősségükkel. Valamennyi munkatársunktól elvárjuk, hogy minőségi munkavégzést a tőle elvárható gondossággal, a környezetre figyelve valósítsa meg.

Kazincbarcika, 2024. április 2.

Rigerszki Zoltán
ügyvezető

Biztonságtechnikai-, vezetőségi stratégia

Biztonsági vezetési stratégia
--------------------------------------------------------

Környezetvédelem, klímavédelem

Klímavédelem táblázat
--------------------------------------------------------

Energiatudatos Vállalat

Örömmel és büszkeséggel tájékoztatjuk Partnereinket, hogy a BC-KC Formalin Kft. 2014-ben elnyerte az Energiatudatos Vállalat címet. A címet a Virtuális Erőmű Programmal szorosan együttműködő, a hazai vállalkozások energiahatékonyságának előmozdítását célzó Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat Irányító Bizottsága ítélte oda társaságunknak – a bizottság tagjai között megtalálható az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és több, nagyhírű műszaki-gazdaságtudományi egyetem képviselője.

A Virtuális Erőmű Program célja, hogy összegyűjtse, rendszerezze, számszerűsítse és közzé tegye a csatlakozó vállalkozások energiahatékonyság terén elért eredményeit.

A program keretében a következő évre az alábbi vállalásokat tesszük

1

Vállalatunk nagy hangsúlyt helyez az energiahatékony működésre

Energiatudatos vállalatként kiemelt figyelmet fordítunk a hatékony energiafelhasználásra, amellyel nem csak saját költségeinket csökkentjük, de a jövő nemzedékei számára teremtünk élhetőbb környezetet.
2

Cégünk kötelezettséget vállal arra,

hogy külső szakértőkből álló munkacsoporttal szorosan együttműködve, folyamatosan vizsgálja az energiahatékonyságot, és a költségcsökkentő lehetőségeket.
3

A Virtuális Erőmű Program

segít számszerűsíteni a már elért megtakarításokat, így az illetékes hatóságok számára hasznos információforrást jelent a vállalkozás energiahatékonyságáról. Társaságunk számára fontos, hogy az Európai Unió tagjaként mi is hozzájáruljunk hazánk energiahatékonysági vállalásaihoz és részt vegyünk ebben az előremutató kezdeményezésben.
4

A jelenkor egyik legnagyobb gazdasági kihívása

az erőforrások hatékony felhasználása, a költségek megfelelő szinten tartása. Ezért cégünk elkötelezett a megújuló energiák tudatos felhasználására. Ezen belül napelemes rendszerek telepítését vállaljuk telephelyünkön. Továbbá jelenleg is kutatást végzünk, a cégünk technológiai „szegénygáz” melléktermékének, hasznosítására, gázmotoros beruházás tervezésével.
5

Amellett, hogy jól számszerűsíthető költségcsökkenést eredményezett,

számunkra a Virtuális Erőmű Programhoz való csatlakozás egyik fő mozgatórugója az Energiatudatos Vállalat logó és használatának lehetősége volt. Bízunk benne, hogy az Energiatudatos Vállalat védjegy hamarosan fontossá válik a fogyasztók számára.
6

Társaságunk a későbbiekben is vállalja,

hogy az energiahatékonysági eredményeit, folyamatosan elemzi és összehasonlítja a hazai illetve nemzetközi legjobb gyakorlatokkal.
7

Cégünk határozott terve,

hogy a jelenlegi energiatudatos vállalat címet tovább lépve, az energiahatékony címet elérje.

Kazincbarcika, 2014. szeptember 19.

Adatkezelési tájékoztatók
© Copyright 2021 BorsodChem-Krems Chemie Formalin Kft. - Minden jog fenntartva