BorsodChem-Krems Chemie
Formalin Kft.

– BC-KC Formalin Kft. – 

Köszöntjük a honlapunkon!

A társaság rövid bemutatása

 • Neve
  BC-KC FORMALIN KFT.
 • Alapítás éve
  1997
 • Székhelye
  3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

Történeti áttekintés

      1997

A Kft-t a BorsodChem Zrt. és az osztrák Krems Chemie GmbH alapította

Jelenleg a BorsodChem Zrt. és a Dynea Hungary Kft. a tulajdonos, 2/3 - 1/3 arányban. A Kft. formalin gyártó üzemei Kazincbarcikán a BorsodChem Zrt. területén lévő Ipari Parkban helyezkednek el.
Egyrészt elhelyezkedése, másrészt tulajdonosi hátterének köszönhetően már a tervezés során nagy hangsúlyt kaptak a környezetvédelmi szempontok, melynek eredményeképpen valóban a mai kor minőségbiztosítási-, munkabiztonsági-, egészségvédelmi-, tűzbiztonsági-, katasztrófavédelmi-, környezetvédelmi-, műszaki-, építészeti követelményeit egyaránt kielégítő üzemek jöhettek létre.

A társaság alapításának célja 1997 évben egy 40.000 tonna kapacitású (37%-os formaldehid oldatra számítva) formalin üzem felépítése és működtetése volt annak érdekében, hogy a tulajdonosok formalin (formaldehid vizes oldata) igényeit kielégítse.

A két tulajdonos formalin felhasználása a BC-KC Formalin Kft. termelésének 100%-át teszi ki.

2005-2006

Második termelősor telepítése

2005. évben indított beruházás során, társaságunk 2006. évtől megduplázta eredeti termelési kapacitását egy második termelősor telepítésével, így már mintegy 100.000 tonna/év 37%-os oldatra számított formalin előállítására képes.

2016-2017.06

Harmadik termelősor telepítése

A tulajdonosok úgy határoztak, hogy a termelési kapacitás bővítése szükségessé vált, így 2017. júniusban a harmadik termelősor is elkezdte a próbaüzem módot.

Az új termelősorok, a Dynea Hungary Kft. részére 50-55%-os formaldehid oldatot gyártanak igény szerint.

A bővítés következményeként társaságunk éves szinten 200.000t (37%-os formaldehid töménységre számolt) formalinoldat engedélyezett kapacitással rendelkezik.

 • Vevői igény szerint értékesítünk, szállítunk 10-53% formalint,
  metanollal stabilizált vagy stabilizálatlan állapotban.
 • A Társaság vezetése fontosnak tartja a környezetünkben általánosan felvetődő feladatok gyors megoldását, a jelentkező kihívásoknak való megfelelést, valamint a vevő oldalról megfogalmazódó minőségi követelmények maradéktalan teljesítését. Ennek érdekében folyamatosan fejleszti és független harmadik fél által tanúsíttatja irányítási rendszereit. A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság engedélye alapján, éves szinten elszámolja a termelésből fakadó szén-dioxid kibocsátást.
 • A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karral szoros együttműködés van energiagazdálkodás-, innováció-, kutatás- fejlesztés területén, valamint a technológiából származó szén-dioxid hasznosításával kapcsolatban. A megfelelő szakember utánpótlást elősegítendő, együttműködési szerződés van duális képzés (Duális diploma) terén is, így a következő években vállaljuk, ezen képzésre jelentkező hallgatók, gyakorlati oktatását.

Létszám, szervezet

A Kft. létszáma 20 fő. A társasági tevékenység engedélyeztetési és előírásoknak való megfelelési követelmények biztosításával 3 fő foglalkozik, mely tartalmazza az adatnyilvántartást, adminisztrációt, szervezési és működtetési tevékenységet, minőségbiztosítást, környezetvédelmet, egészségvédelmet, tűzvédelmet, katasztrófavédelmet, veszélyes áru szállítást, valamint a biztonságtechnikával kapcsolatos beszállítói köröket, a hatóságokkal való kapcsolattartást.
A termelés területén 17 fő dolgozik, a termeléssel összefüggő alapanyag biztosítása, a vevői igényeknek megfelelő termelés biztosítása, az előírás és elvárás szerinti karbantartások kivitelezése. Ide tartozik az új alkalmazottak oktatása, felkészítése a társasági elvárásoknak való megfelelésre, a technológia elsajátítása, az üzemek kezelése.

Tevékenység, technológia

A Társaság fő tevékenysége: formalin termelése (formaldehid vizes oldata), tárolása, előkészítése értékesítés céljából, értékesítése. A Társaság további bevételi forrása a technológiából felszabaduló hő hasznosítása gőz előállításával és értékesítésével a BC Zrt. részére.

A formalin termelés alapanyaga a metanol és a végtermék is a „SEVESO III” irányelv hatálya alá esik. A 2011. évi CXXVIII. törvény alapján társaságunk „Felső küszöbértékű” veszélyes üzemként van nyilvántartásba véve, így meg kell felelni ezen hatályos, törvényi előírásoknak is. Rendszeresen végzünk veszély elhárítási gyakorlatokat az alkalmazottak éberségének a fenntartására a Belső Védelmi Terv alapján.

Társaságunk rendelkezik hatályos működési engedéllyel, a működés során előforduló veszélyes anyagok bejelentésével, biztonsági adatlapokkal, érvényes Biztonsági Jelentéssel, Belső Védelmi Tervvel, Munkavédelmi szabályzattal, Üzemi kárelhárítási tervvel, Tűzvédelmi szabályzattal.

Folyamatosan követjük az Európai Vegyiügynökség határozatait a veszélyes anyagok regisztrációjával, előállításával, felhasználásával kapcsolatban.

Termékünk – a formaldehid vizes oldata – a Nemzeti Népegészségügyi Központ nyilvántartásában szerepel a hatályos jogszabályok szerint. Kiszállítása ipari parkon kívüli felhasználók részére a hatályos ADR (közúti) és RID (vasúti) szabályokban előírt csomagolási formában, és módon történik.

--------------------------------------------------------

Termékeink

Formaldehid vizes oldata 50% formaldehid tartalomig, metanollal stabilizálva, veszélyes-anyag szállítási besorolás szerint UN 2209; ill. UN 1198, metanol-tartalom függvényében, vagy stabilizátor nélkül kb. 1% metanol tartalommal, vevői igény szerint.

Kiszállítások, különböző vevői igények szerint közúton ill. vasúton tartányban és min. 1 m3-es tartályban történnek.

A formalin kiszerelés a vevő által biztosított csomagoló eszközbe történik, mely megfelel a veszélyes-anyag tulajdonságainak és a hatályos előírásoknak.

A szállítási folyamatban részt vehet társaságunk is /közúti tartányos és vasúti tartányos kiszállítások esetében/. Közúti tartányos kiszállítás során, a csomagoló eszköz megfelelőségét a szerződésben álló szállító társaság biztosítja, előzetes információk /Biztonsági adatlap/ alapján.

A közúti és vasúti kiszállításoknál folyamatosan be kell tartani az érvényes/hatályos ADR; RID előírásokat.
A szállítóláncban résztvevő társaságoknak (feladó, szállító, vevő) rendelkezniük kell "Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóval" a 25/2014.(IV.30.) NFM Rendelet.

Adatkezelési tájékoztatók
© Copyright 2021 BorsodChem-Krems Chemie Formalin Kft. - Minden jog fenntartva