A REACH az egyik legkomplexebb vegyi anyagra vonatkozó európai szabályozás.
Az Európai Parlament és Európai Tanács 1907/2006/EK Rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) 2007. június 1-jén lépett hatályba.

A szabályozás előírja az iparág számára, hogy mérsékelje a vegyi anyagokból származó kockázati tényezőket a megfelelő, elégséges információk biztosításával, valamint azáltal, hogy a vállalatok regisztrálják az adatokat egy központi hivatalnál.

Cél az emberi egészség és a környezet magasabb szintű védelme.

Társaságunk a REACH előírásainak a megvalósítására, a tulajdonosok hathatós segítségével, elvégezte a vegyianyag regisztrációt a „Formacare” konzorcium tagjaként 2010 évben az előírásnak REACH szerinti regisztrációs szám: 01-2119488953-20-0034 megfelelően.

Az üzem nagy hangsúlyt fektet az üzemben megtalálható veszélyes anyagok tárolására, kezelésére, illetve kiszerelésére figyelembe véve a hatályos törvényeket és előírásokat. Az üzem a katasztrófavédelmi törvény alapján felső küszöbértékű veszélyes üzem, ezért különösen fontos szempontnak tartja a munkavállalók folyamatos fejlődésének a segítését, a technológiai biztonság emelését, az egészséget károsító anyagok kezelésénél, kiszerelésnél az előírások, szabályzatok szigorú betartását, a csomagoló anyagoknak a megfelelősségét.

A veszélyes anyagok szállítása közúton a hatályos ADR előírásainak megfelelően történik. Vasúton történő szállítás esetében a veszélyes anyagokat csak a RID előírásainak szigorú betartása mellett végezhető. Ezen szabályozások előírják a veszélyes anyagnak megfelelő szállító-, csomagoló eszközök típusát, jelölését a biztonságos szállítás érdekében.

Vegyianyag fogadása és kiszállítása során szorosan együttműködünk beszállítóinkkal, vásárlóinkkal az érvényes előírások, szabályzatok, törvények betartása érdekében.
További információért a formalin ill. a formaldehiddel kapcsolatban javasoljuk keresse fel a „www.formacare.org” weblapot, valamint az alábbi hivatalok oldalait

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Európai Vegyianyag Ügynökség (ECHA)

ISOPA és REACH
 
ReachCentrum
 
Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság - OKF

 
Copyright © 2021 BorsodChem-Krems Chemie Formalin Kft. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates