A BC-KC FORMALIN KFT.
INTEGRÁLT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA

CÉLUNK: a formalin előállítás és forgalmazás során olyan technológiai színvonal megvalósítása, minőségügyi és környezetvédelmi teljesítmény elérése, amely biztosítja vevőink megelégedettségét, környezetünk fenntartható fejlődését.

CÉLUNK ÉRDEKÉBEN: Az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok alapján integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszert építettünk ki, a rendszer hatékony működését folyamatos fejlesztéssel tartjuk fenn. Ezért:

•    Tevékenységünket a vonatkozó a külső és belső előírások, jogi, valamint szabványi, szakmai követelmények
     betartásával és egyéb elvárások figyelembevételével folytatjuk.
•   Tevékenységünk minden fázisát kézben tartott és dokumentált folyamatok révén, objektíven mérhető
     paraméterek figyelembe vételével végezzük.
•    Az integrált rendszer működését felügyeljük, feltárjuk az eltéréseket, azok okait elemezzük, és törekszünk
     hatékony intézkedések bevezetésére.
•    A vevőink változó igényinek megismerését, azok magas színvonalú teljesítését, elégedettségük fokozását
     a vezetés alapfeladatának tekinti.
•    Kötelezettséget vállalunk a környezet védelmére, a környezetszennyezés megelőzésére - kiemeleten a
     szén-dioxid kibocsátás csökkentés, felhasználás lehetőségeinek a feltárására - valamint a
     környezetvédelmi teljesítmény folyamatos javítására..
•    Figyelmet fordítunk a kockázatok azonosítására, kezelésére, az üzembiztonság növelésére, a vészhelyzeti
     felkészültség javítására.
•    Folyamatosan optimalizáljuk az anyag-és energiafelhasználást.
•    Vállaljuk, hogy a külső környezetikommunikáció erősítése révén az érdekelt felek valós képet kaphatnak a
     fenntartható, folyamatos fejlődés iránti elkötelezettségeinkről, törekvéseinkről, megtett intészkedéseinkről,
     elért eredményeinkről.

Elhatározott szándékunk, hogy munkatársaink ismerjék a társaság integrált irányítási rendszerének politikáját, céljait, a rendszer felépítését, tisztában legyenek felelősségükkel. Valamennyi munkatársunktól elvárjuk, hogy minőségi munkavégzést a tőle elvárható gondossággal, a környezetre figyelve valósítsa meg.

 
2021.április 1.                      

 Rigerszki Zoltán
ügyvezető

 


Energiatudatos Vállalat 2014

 
Örömmel és büszkeséggel tájékoztatjuk Partnereinket, hogy a BC-KC Formalin Kft. 2014-ben elnyerte az Energiatudatos Vállalat címet. A címet a Virtuális Erőmű Programmal szorosan együttműködő, a hazai vállalkozások energiahatékonyságának előmozdítását célzó Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat Irányító Bizottsága ítélte oda társaságunknak – a bizottság tagjai között megtalálható az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és több, nagyhírű műszaki-gazdaságtudományi egyetem képviselője.

A Virtuális Erőmű Program célja, hogy összegyűjtse, rendszerezze, számszerűsítse és közzétegye a csatlakozó vállalkozások energiahatékonyság terén elért eredményeit.


A program keretében a következő évre az alábbi vállalásokat tesszük:

1.    Vállalatunk nagy hangsúlyt helyez az energiahatékony működésre. Energiatudatos vállalatként kiemelt
       figyelmet fordítunk a hatékony energiafelhasználásra, amellyel nem csak saját költségeinket csökkentjük,
       de a jövő nemzedékei számára teremtünk élhetőbb környezetet.

2.    Cégünk kötelezettséget vállal arra, hogy külső szakértőkből álló munkacsoporttal szorosan együttműködve,
        folyamatosan vizsgálja az energiahatékonyságot, és a költségcsökkentő lehetőségeket.

3.    A Virtuális Erőmű Program segít számszerűsíteni a már elért megtakarításokat, így az illetékes hatóságok
       számára hasznos információforrást jelent a vállalkozás energiahatékonyságáról. Társaságunk számára
       fontos, hogy az Európai Unió tagjaként mi is hozzájáruljunk hazánk energiahatékonysági vállalásaihoz és
       részt vegyünk ebben az előremutató kezdeményezésben.

4.    A jelenkor egyik legnagyobb gazdasági kihívása az erőforrások hatékony felhasználása, a költségek
       megfelelő szinten tartása. Ezért cégünk elkötelezett a megújuló energiák tudatos felhasználására. Ezen
       belül napelemes rendszerek telepítését vállaljuk telephelyünkön. Továbbá jelenleg is kutatást végzünk, a
       cégünk technológiai „szegénygáz” melléktermékének, hasznosítására, gázmotoros beruházás tervezésével.

5.    Amellett, hogy jól számszerűsíthető költségcsökkenést eredményezett, számunkra a Virtuális Erőmű
       Programhoz való csatlakozás egyik fő mozgatórugója az Energiatudatos Vállalat logó és használatának
       lehetősége volt. Bízunk benne, hogy az Energiatudatos Vállalat védjegy hamarosan fontossá válik a
       fogyasztók számára.

6.    Társaságunk, a későbbiekben is vállalja, hogy az energiahatékonysági eredményeit, folyamatosan elemzi és
       összehasonlítja a hazai illetve nemzetközi legjobb gyakorlatokkal.

7.    Cégünk határozott terve, hogy a jelenlegi energiatudatos vállalat címet továbblépve, az energiahatékony címet
       elérje


Kazincbarcika 2014. szeptember 19.                                                            
 


Ludányi Attila
   Director

 
Copyright © 2021 BorsodChem-Krems Chemie Formalin Kft. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates