• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07

A társaság rövid bemutatása

NEVE: BC-KC FORMALIN KFT.                              
ALAPÍTÁS ÉVE: 1997.
SZÉKHELYE: 3702. KAZINCBARCIKA, BOLYAI TÉR 1.
ADÓSZÁMA:
11446949-2-05
CÉGJEGYZÉKSZÁMA: 05-09-005730

Kapcsolattartás:

 
 •  ügyvezető: Ludányi Attila
   MInőség és Biztonságtechnikai vezető: Nemes Csaba
 •  Gazdasági vezető: Víghné Takács Judit
 •  Termelésirányító: Mátyus Gyula 


Történeti áttekintés

A Kft-t a BorsodChem Zrt és az osztrák Krems Chemie GmbH alapította 1997-ben.

Jelenleg a BorsodChem Zrt. és a Dynea Hungary Kft. a tulajdonos, 2/3 -1/3 arányban.

A Kft. formalin gyártó üzemei Kazincbarcikán a BorsodChem Zrt. területén lévő Ipari Parkban helyezkedik el. Egyrészt elhelyezkedése, másrészt tulajdonosi hátterének köszönhetően már a tervezés során nagy hangsúlyt kaptak a környezetvédelmi szempontok, melynek eredményeképpen valóban a mai kor minőségbiztosítási-, munkabiztonsági-, tűzbiztonsági-, környezetvédelmi-, műszaki-, építészeti követelményeit egyaránt kielégítő üzemek jöhettek létre.

A társaság alapításának célja 1997 évben egy 40.000 tonna kapacitású (37%-s oldatra számítva) formalin üzem felépítése és működtetése volt annak érdekében, hogy a tulajdonosok formalin (formaldehid vizes oldata) igényeit kielégítse.

A két tulajdonos formalin felhasználása a BC-KC Formalin Kft. termelésének kb.95%-át teszi ki, az ezen felül termelt mennyiséget a Kft. belföldi és külföldi piacokon értékesíti.

2005. évben indított beruházás során, társaságunk 2006 évtől megduplázta termelési kapacitását egy második termelősor telepítésével, így már mintegy 100.000 tonna/év 37%-os oldatra számított formalin előállítására képes. Az új termelősoron a Dynea Hungary Kft. igényére kb. 50%-os formaldehid oldatot gyárt a Kft.

2015 évben a megnövekedett formalin igények kielégítéséhez társaságunk megkapta a bővítéshez az építési engedélyt, valamint a különböző szakhatóságok hozzájárulását.

A Társaság vezetése fontosnak tartja a környezetünkben általánosan felvetődő feladatok gyors megoldását, a jelentkező kihívásoknak való megfelelést, valamint a vevő oldalról megfogalmazódó minőségi követelmények maradéktalan teljesítését. Ennek érdekében folyamatosan fejleszti és független harmadik fél által tanúsíttatja irányítási rendszereit.

A Miskolci Egyetem Műszaki anyagtudományi karral szoros együttműködés van energiagazdálkodás-, innováció-, kutatás- fejlesztés területén. A megfelelő szakember utánpótlást elősegítendő, együttműködési szerződés van duális képzés (Duális diploma) terén is, így a következő években vállaljuk, ezen képzésre jelentkező hallgatók, gyakorlati oktatását.

Létszám, szervezet

A Kft. létszáma 16 fő. A termelés területén 12 fő dolgozik, 4 fő pedig az irányítási és egyéb (gazdasági, műszaki, kereskedelmi, minőség-és biztonságtechnikai) feladatokat látja el.

Tevékenység, technológia, termék

A Társaság fő tevékenysége: formalin termelése, tárolása, előkészítése értékesítés céljából, értékesítése. Más bevételi forrás, a technológiából felszabaduló hő hasznosítása gőz előállításával, értékesítésével a BC Zrt. irányába.

A formalin termelés alapanyaga a metanol és a végtermék is a „SEVESO III” irányelv hatálya alá esik. A 2011. évi CXXVIII. törvény alapján társaságunk „Felső küszöbértékű” veszélyes üzemként van nyilvántartásba véve, így meg kell felelni ezen hatályos, törvényi előírásoknak is. Rendszeresen végzünk veszély elhárítási gyakorlatokat az alkalmazottak éberségének a fenntartására a Belső Védelmi Terv alapján.

Társaságunk rendelkezik hatályos működési engedéllyel, a működés során előforduló veszélyes anyagok bejelentésével, biztonsági adatlapokkal, érvényes Biztonsági Jelentéssel, Belső Védelmi Tervvel, Munkavédelmi szabályzattal, Üzemi kárelhárítási tervvel, Tűzvédelmi szabályzattal.

 
Copyright © 2017 BorsodChem-Krems Chemie Formalin Kft. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates