• 11
  • 10
  • 01
  • 07
  • 02
  • 06
  • 03
  • 08
  • 09
  • 04
  • 05

A társaság rövid bemutatása

NEVE: BC-KC FORMALIN KFT.                              
ALAPÍTÁS ÉVE: 1997.
SZÉKHELYE: 3700 KAZINCBARCIKA, BOLYAI TÉR 1.
ADÓSZÁMA:
11446949-4-05
CÉGJEGYZÉKSZÁMA: 05-09-005730

Kapcsolattartás:

 
 •  ügyvezető: RIGERSZKI ZOLTÁN
   MInőség és Biztonságtechnikai vezető: Nemes Csaba
 •  Gazdasági vezető: SZABÓ GÁBOR
 •  ÜZEMVEZETŐ: BERENTÉS LAJOS


Történeti áttekintés

A Kft-t a BorsodChem Zrt és az osztrák Krems Chemie GmbH alapította 1997-ben.

Jelenleg a BorsodChem Zrt. és a Dynea Hungary Kft. a tulajdonos, 2/3 -1/3 arányban.

A Kft. formalin gyártó üzemei Kazincbarcikán a BorsodChem Zrt. területén lévő Ipari Parkban helyezkedik el. Egyrészt elhelyezkedése, másrészt tulajdonosi hátterének köszönhetően már a tervezés során nagy hangsúlyt kaptak a környezetvédelmi szempontok, melynek eredményeképpen valóban a mai kor minőségbiztosítási-, munkabiztonsági-, tűzbiztonsági-, környezetvédelmi-, műszaki-, építészeti követelményeit egyaránt kielégítő üzemek jöhettek létre.

A társaság alapításának célja 1997 évben egy 40.000 tonna kapacitású (37%-s formaldehid oldatra számítva) formalin üzem felépítése és működtetése volt annak érdekében, hogy a tulajdonosok formalin (formaldehid vizes oldata) igényeit kielégítse.

A két tulajdonos formalin felhasználása a BC-KC Formalin Kft. termelésének kb.95%-át teszi ki, az ezen felül termelt mennyiséget a Kft. belföldi és külföldi piacokon értékesíti.

2005 évben indított beruházás során, társaságunk 2006 évtől megduplázta eredeti termelési kapacitását egy második termelősor telepítésével, így már mintegy 100.000 tonna/év 37%-os oldatra számított formalin előállítására képes.

2016 évben a tulajdonosok úgy határoztak, hogy a termelési kapacitás bővítése szükségessé vált, így 2017. júniusban a harmadik termelősor is elkezdte a próbaüzem módot.

Az új termelősorok, a Dynea Hungary Kft. részére 50-55%-os formaldehid oldatot gyártanak igény szerint.

A bővítés következményeként társaságunk, éves szinten, 200.000 t 37%-os formaldehid töménységre számolt formalin kapacitással rendelkezik.

Vevői igény szerint, értékesítünk, szállítunk 10-53% formalint, metanollal stabilizált vagy stabilizálatlan állapotban

A Társaság vezetése fontosnak tartja a környezetünkben általánosan felvetődő feladatok gyors megoldását, a jelentkező kihívásoknak való megfelelést, valamint a vevő oldalról megfogalmazódó minőségi követelmények maradéktalan teljesítését. Ennek érdekében folyamatosan fejleszti és független harmadik fél által tanúsíttatja irányítási rendszereit.

A Miskolci Egyetem Műszaki anyagtudományi karral szoros együttműködés van energiagazdálkodás-, innováció-, kutatás- fejlesztés területén. A megfelelő szakember utánpótlást elősegítendő, együttműködési szerződés van duális képzés (Duális diploma) terén is, így a következő években vállaljuk, ezen képzésre jelentkező hallgatók, gyakorlati oktatását.

Létszám, szervezet

A Kft. létszáma 18 fő. A termelés területén 14 fő dolgozik, 4 fő pedig az irányítási és egyéb (gazdasági, műszaki, kereskedelmi, minőség-és biztonságtechnikai, technológiai) feladatokat látja el.

Tevékenység, technológia, termék

A Társaság fő tevékenysége: formalin termelése (formaldehid vizes oldata), tárolása, előkészítése értékesítés céljából, értékesítése. Más bevételi forrás, a technológiából felszabaduló hő hasznosítása gőz előállításával, értékesítésével a BC Zrt. irányába.

A formalin termelés alapanyaga a metanol és a végtermék is a „SEVESO III” irányelv hatálya alá esik. A 2011. évi CXXVIII. törvény alapján társaságunk „Felső küszöbértékű” veszélyes üzemként van nyilvántartásba véve, így meg kell felelni ezen hatályos, törvényi előírásoknak is. Rendszeresen végzünk veszély elhárítási gyakorlatokat az alkalmazottak éberségének a fenntartására a Belső Védelmi Terv alapján.

Társaságunk rendelkezik hatályos működési engedéllyel, a működés során előforduló veszélyes anyagok bejelentésével, biztonsági adatlapokkal, érvényes Biztonsági Jelentéssel, Belső Védelmi Tervvel, Munkavédelmi szabályzattal, Üzemi kárelhárítási tervvel, Tűzvédelmi szabályzattal.

 

 
Copyright © 2020 BorsodChem-Krems Chemie Formalin Kft. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates